معارفه مدیر بازرگانی


به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده در مراسمی با حضور جناب آقای دکتر محمد محمدپور مدیرعامل محترم شرکت، طی حکمی سرکار خانم فرزانه امیری فرد به عنوان مدیر بازرگانی شرکت ستاره سفیران آینده منصوب شد.