معارفه مدیر مالی


به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده طی مراسمی با حضور جناب آقای دکتر محمد محمدپور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت طی حکمی جناب آقای گل زاده به عنوان مدیر مالی شرکت ستاره سفیران آینده منصوب شد.