مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1401/12/29


به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1401/12/29 در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/04/03 با حضور کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در سالن کنفرانس شرکت سمیکو تشکیل گردید. پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در راستای اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید: آقای مهندس محمود سهیل نژاد بعنوان رئیس مجمع، آقایان وحید هدایتی خلیلی و مهدی عیسی بیگلو بعنوان هیأت ناظر و آقای محمد حسین احمدی راد بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. بعد از انتخاب هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس(حسابداران رسمی) قرائت در ادامه مجمع با اکثریت آرای حاضرین صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1401/12/29 تصویب گردید. همچنین روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید و در نهایت مقررگردید مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی 1402 در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های گروه خودروسازی سایپا تعیین و توسط شرکت سمیکو ابلاغ گردد. در پایان این جلسه، مجمع مقرر نمود 25 درصد از سود خالص قابل تخصیص بین صاحبان سهام تقسیم و مابقی به سود انباشته سال بعد منتقل گردد. جلسه در ساعت 11:00 خاتمه یافت .