تکریم و معارفه مدیر اداری و توسعه منابع انسانی


به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده آئین تکریم و معارفه مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی با حضور جناب آقای دکتر محمد محمدپور مدیرعامل و جناب آقای دکتر حسین باقری رئیس هیأت مدیره و جمعی از مدیران شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده طی حکمی جناب آقای مسیب عزیزی به عنوان مدیر جدید اداری و توسعه منابع انسانی منصوب شد. همچنین در جلسه مذکور دکتر محمدپور از زحمات جناب آقای حسین سمنانی در طول مدیریت امور اداری و توسعه منابع انسانی، تقدیر و برای جناب آقای مهندس مسیب عزیزی در مسئولیت پیش رو آرزوی موفقیت نمودند.