نرم افزار های مرتبط

رسالت وجودی

تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به منظور ارائه انواع خدمات عمومی، نظافت صنعتی و فنی و مهندسی در داخل و خارج گروه خوردوسازی سایپا با هدف تامین سود پایدار و رو به رشد و افزایش رضایتمندی حداکثری مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان

ارزش های سازمانی

صداقت و کرامت انسانی مشتری مداری و تعهد اجتماعی مشارکت و مسئولیت پذیری عملکرد بهره ور و نتیجه گرا

چشم انداز

شرکت ستاره سفیران آینده با اتکا بر نیروی انسانی کارآمد و تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، در راستای سیاست های کلان گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در نظر دارد یکی از شرکت های پیشتاز حوزه خدمات تأمین و پشتیبانی نیروی انسانی در کشور باشد.

شعار شرکت

جلب رضایت حداکثری مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان

برخی شرکت های همکار

پیوند ها