نرم افزار های مرتبط

شرکت ستاره سفیران آینده | پورتال کارکنان

پورتال کارکنان

اتوماسیون اداری

حضور و غیاب

حراست

رسالت وجودی

تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به منظور ارائه انواع خدمات عمومی، نظافت صنعتی و فنی و مهندسی در داخل و خارج گروه خوردوسازی سایپا با هدف تامین سود پایدار و رو به رشد و افزایش رضایتمندی حداکثری مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان

ارزش های سازمانی

صداقت و کرامت انسانی
مشتری مداری و تعهد اجتماعی
مشارکت و مسئولیت پذیری
عملکرد بهره ور و نتیجه گرا

چشم انداز

شرکت ستاره سفیران آینده با اتکا بر نیروی انسانی کارآمد و تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، در راستای سیاست های کلان گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در نظر دارد یکی از شرکت های پیشتاز حوزه تأمین نیروی انسانی در کشور باشد.

شعار شرکت

جلب رضایت حداکثری مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان

برخی شرکت های همکار

پیوند ها