English فارسی

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت ستاره سفیران آینده در سال 1387 در راستای اهداف گروه خودروسازی سایپا،در هلدینگ سرمایه گذاری کارکنان سایپا  و با مأموریت ارایه طیف متنوعی از خدمات تأسیس گردید. سهامداران عمده شرکت،کارکنان خدوم و زحمتکش گروه خودروسازی سایپا می باشند که با تشکیل صندوق ذخیره و اوراق سهامداری و با همراهی و مساعدت مدیران محترم در زمینه های مختلف اجرایی و خدماتی گام نهاده و هم اینک با بهره مندی از کادر متخصص با مجموعه ای بالغ بر 7000 نفر در سطح گروه خودروسازی سایپا و خارج از گروه انجام وظیفه می نماید.

این شرکت با بهره مندی از کلیه توانمندی های سرمایه انسانی خود و هدف گذاری توسعه کمی و کیفی در تمامی عرصه های ماموریت،در حال توسعه و گسترش فعالیت ها می باشد و با برنامه ریزی انجام شده، یکی از بزرگ ترین شرکت ها در حوزه تامین نیروی انسانی و ارایه خدمات فنی و مهندسی،صنعتی و عمومی در سطح کشور ایران می باشد.

تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ارایه انواع خدمات عمومی و صنعتی در بازارهای داخلی و بین المللی با هدف تکریم ورضایتمندی حداکثری مشتریان،کارکنان و سایر ذینفعان محترم

 
 چشم انداز

برند اول حوزه ارائه خدمات تامین نیروی انسانی متخصص در سطح کشور و ورود به بازارهای بین المللی تا سال 1400

 

صداقت و کرامت انسانی

 

 

مشتری مداری و تعد اجتماعی

 
 

مشارکت و مسئولیت پذیری

 

 

عملکرد بهره ور و نتیجه گرایی

 

 
 
جلب رضایت حداکثری کارکنان، کارفرمایان و سایر ذینفعان