درباره ما


شرکت ستاره سفیران آینده در یک نگاه

شرکت ستاره سفیران آینده در سال 1387 در راستای اهداف گروه خودروسازی سایپا ، در هلدینگ سرمایه گذاری کارکنان سایپا و با مأموریت ارائه طیف متنوعی از خدمات تأسیس گردید. سهامداران عمده شرکت ،کارکنان خدوم و زحمتکش گروه خودروسازی سایپا می باشند که با تشکیل صندوق ذخیره و اوراق سهامداری و با همراهی و مساعدت مدیران محترم سایپا در زمینه های مختلف اجرایی و خدماتی گام نهاده و هم اینک با بهره مندی از کادر متخصص با مجموعه ای بیش از 8000 نفر در سطح گروه خودروسازی سایپا و خارج از گروه انجام وظیفه می نماید.


شعار سازمانی

جلب رضایت حداکثری کارکنان، کارفرمایان و سایر ذینفعان

ارکان جهت ساز (مأموریت، چشم انداز، ارزش ها)

 • رسالت وجودی

  تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ارائه انواع خدمات عمومی و صنعتی در بازار های داخلی و بین المللی با هدف تکریم و رضایتمندی حداکثری مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان محترم

 • چشم انداز

  یکی از برند های پیشتاز در حوزه ارائه خدمات تامین نیروی انسانی متخصص در سطح کشور و ورود به بازار های بین المللی تا سال1405

 • ارزش ها

  • صداقت و کرامت انسانی
  • مشتری مداری و تعهد اجتماعی
  • مشارکت و مسئولیت پذیری
  • عملکرد بهره ور و نتیجه گرایی

استراتژی (نقشه فرآیندی/ نقشه استراتژی)

ساختار سازمانی