توزیع نذری شب قدر شرکت ستاره سفیران آینده


به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده: پیرو تصمیم اتخاذ شده توسط مدیرعامل و هیئت مدیره محترم شرکت ستاره سفیران آینده به مناسبت فرا رسیدن شب های قدر، شله زرد نذری بین کارکنان شرکت توزیع گردید.