English فارسی

بازدید مدیر عامل محترم شرکت ستاره سفیران آینده از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

همزمان با سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، آقای مهندس بوذری مدیر عامل محترم شرکت ستاره سفیران آینده از غرفه این شرکت بازدید نمودند و در جریان امور جاری نمایشگاه و دستاوردهای آن قرار گرفتند.
در پایان ضمن ابراز رضایت، از کلیه پرسنل دست اندر کار قدردانی نمودند و متقابلا پرسنل این شرکت در نمایشگاه، با اهدای لوحی، از حمایت ها و پشتیبانی های مثمر ثمر و ارزنده ایشان تشکر نمودند.