English فارسی

بازدید مدیر عامل شرکت ستاره سفیران آینده از پروژه های خود در شرکت های مگاموتور، قالب های صنعتی و زامیاد

به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده، مهندس بوذری مدیرعامل این شرکت در بازدیدهای دوره ای به همراه جمعی از مدیران خود روز دوشنبه مورخ 24 تیرماه سال 1398 با حضور در شرکت های مگا موتور، قالب های بزرگ صنعتی و زامیاد، طی جلسه ای مشترک با مدیران عامل و مدیران ستادی و همچنین بازدید از پروژه ها، در جریان اهم فعالیت های صورت پذیرفته، مشکلات جاری و چالش های پیش رو قرار گرفتند.