English فارسی

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزش حرفه ای نرم افزار اکسل با حضور مدرس شرکت سازه گستر و کارشناسان شرکت ستاره سفیران آینده

با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان معاصر توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار جدی بوده و سرمایه گذاری در این امر افزایش بهره وری نیروی انسانی را بدنبال دارد

کارکنان در مسیر شغلی خود به انواع آموزش ها نیازمند هستند تا توانمندی های خود را توسعه داده و بهره وری سازمان را ارتقا بخشند.

در همین راستا با هدف آشنایی با نرم افزار Excel از مجموعه نرم افزار Microsoft office  اولین جلسه دوره آموزشی اکسل مقدماتی روز دوشنبه مورخ 31/04/98 در سالن آموزش شرکت سازه گستر سایپا با حضور مدرس برگزیده جناب آقای مهندس معنوی و پرسنل دفتر مرکزی از کلیه واحدها(52 نفر ساعت) برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی مباحث کاربردی، پایه ای همچون استفاده از توابع، نمایش داده ها و ترسیم نمودار، محاسبه آماری در اکسل و ... تدریس شد.