English فارسی

بازدید مدیر عامل شرکت ستاره سفیران آینده از شرکت ایدکوپرس

به گزارش روابط عمومی شرکت ستاره سفیران آینده، مهندس بوذری مدیرعامل این شرکت به همراه جمعی از مدیران خود روز چهارشنبه مورخ 2 مرداد 1398 با حضور در شرکت ایدکوپرس  و حضور در جلسه ای مشترک با جناب آقای مهندس ژاله نیاکان مدیرعامل آن و همچنین بازدید از پروژه های شرکت در جریان اهم فعالیت های صورت پذیرفته، مشکلات جاری و چالش های پیش رو قرار گرفتند.