97 shoaar

فرم استخدام
نام : (*)
نام خانوادگی : (*)
تاریخ تولد : (*) / /
نام پدر : (*)
محل تولد : (*)
شماره شناسنامه : (*)
شماره مسلسل : (*)
محل صدور : (*)
کد ملی : (*)
دین : (*)
وضعیت تاهل : (*)
تعداد فرزند : (*)
گروه خون : (*)
گواهینامه : (*)
وضعیت نظام وظیفه : (*)
تا تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
از تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
وضعیت مسکن : (*)
تلفن ثابت : (*)
تلفن همراه : (*)
آدرس : (*)
سوابق تحصیلی 1 :
نام محل تحصیل :
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی :
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی :
ورودی نامعتبر
معدل :
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع : / /
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان : / /
ورودی نامعتبر
سوابق تحصیلی 2 :
نام محل تحصیل :
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی :
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی :
ورودی نامعتبر
معدل :
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع : / /
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان : / /
ورودی نامعتبر
سوابق تحصیلی 3 :
نام محل تحصیل :
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی :
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی :
ورودی نامعتبر
معدل :
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع : / /
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان : / /
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی با زبان 1 :
نوع زبان :
ورودی نامعتبر
خواندن :
ورودی نامعتبر
نوشتن :
ورودی نامعتبر
مکالمه :
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی با زبان 2 :
نوع زبان :
ورودی نامعتبر
خواندن :
ورودی نامعتبر
نوشتن :
ورودی نامعتبر
مکالمه :
ورودی نامعتبر
کلیه دوره های آموزشی طی شده 1 :
نام دوره :
ورودی نامعتبر
سازمان آموزشی :
ورودی نامعتبر
تاریخ دریافت گواهینامه : / /
ورودی نامعتبر
مدت دوره :
ورودی نامعتبر
کلیه دوره های آموزشی طی شده 2 :
نام دوره :
ورودی نامعتبر
سازمان آموزشی :
ورودی نامعتبر
تاریخ دریافت گواهینامه : / /
ورودی نامعتبر
مدت دوره :
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 1 :
نام شرکت :
ورودی نامعتبر
از تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
تا تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
آخرین سمت :
ورودی نامعتبر
آخرین حقوق :
ورودی نامعتبر
تلفن :
ورودی نامعتبر
علت ترک کار :
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 2 :
نام شرکت :
ورودی نامعتبر
از تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
تا تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
آخرین سمت :
ورودی نامعتبر
آخرین حقوق :
ورودی نامعتبر
تلفن :
ورودی نامعتبر
علت ترک کار :
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 3 :
نام شرکت :
ورودی نامعتبر
از تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
تا تاریخ : / /
ورودی نامعتبر
آخرین سمت :
ورودی نامعتبر
آخرین حقوق :
ورودی نامعتبر
تلفن :
ورودی نامعتبر
علت ترک کار :
ورودی نامعتبر
در حال حاضز مشغول کار هستید ؟ (*)
در کدام موسسه :
ورودی نامعتبر
سایر تواناییهای فنی و تخصصی 1 :
نوع توانمندی :
ورودی نامعتبر
میزان توانایی / مهارت :
ورودی نامعتبر
سایر تواناییهای فنی و تخصصی 2 :
نوع توانمندی :
ورودی نامعتبر
میزان توانایی / مهارت :
ورودی نامعتبر
موضوعات شغلی:
زمان آمادگی برای شروع کار : (*) / /
در صورت داشتن سابقه بیمه موارد زیر را تکمیل کنید :
محل بیمه :
ورودی نامعتبر
شماره بیمه :
ورودی نامعتبر
نوع بیمه :
ورودی نامعتبر
آیا سابقه محکومیت کیفری دارید ؟
ورودی نامعتبر
در صورتیکه محکومیت دارید بطور کامل توضیح دهید :
ورودی نامعتبر
در صورتیکه سابقه بیماری خاصی دارید و یا دارای نقص عضو می باشید بطور کامل توضیح دهید :
ورودی نامعتبر
مشخصات معرف یا آشنا 1 : مشخصات بطوریکه بتوان براحتی با آنها تماس گرفت .(غیر از خویشاوندان)
نام و نام خانوادگی :
ورودی نامعتبر
شغل :
ورودی نامعتبر
آدرس محل کار و شماره تلفن :
ورودی نامعتبر
مشخصات معرف یا آشنا 2 : مشخصات بطوریکه بتوان براحتی با آنها تماس گرفت .(غیر از خویشاوندان)
نام و نام خانوادگی :
ورودی نامعتبر
شغل :
ورودی نامعتبر
آدرس محل کار و شماره تلفن :
ورودی نامعتبر