97 shoaar

آخرین اخبار

توسعه فعالیت های شرکت ستاره سفیران آینده در زمینه وصول مطالبات

یکی از فعالیت های شرکت  ستاره سفیران آینده ، پیگیری وصول مطالبات شرکت ها می باشد این فعالیت از سال 89 تا کنون تداوم داشته و با عملکرد مثبت و مطلوب این شرکت بخش عمده ای از مطالبات معوق و سنواتی شرکت سایپا وصول شده است.

در راستای توسعه فعالیت های شرکت ستاره سفیران آینده در زمینه وصول مطالبات گروه خودرو سازی سایپا ایجاد زیرساخت های مناسب در دستور کار و اولویت های این شرکت قرار گرفت و  از فروردین ماه سال جاری ، زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری واحد وصول مطالبات خود را ارتقاء بخشیده و با بکارگیری نیرو های متعهد و متخصص تغییرات چشمگیری را در زمینه وصول مطالبات ایجاد نموده است . همچنین به همراه جذب نیرو های جدید ، جهت آموزش مباحث تخصصی و کاربردی ، کلاس های آموزشی و دوره های فشرده تخصصی را در این خصوص برگزار نموده است.

     وصول 1         وصول2

در حال حاضر شرکت ستاره سفیران آینده با کادری متعهد و متخصص آمادگی کامل جهت فعالیت در زمینه وصول مطالبات سایر شرکتهای گروه خودرو سازی سایپا را دارد .