آخرین اخبار

توسعه فعالیت ستاره سفیران در حوزه منابع انسانی و ارائه خدمات در گروه خودرو سازی سایپا

IMG 0829

مدیرعامل شرکت ستاره سفیران آینده از مذاکره با شرکتهای زیرمجموعه گروه سایپا در راستای ارائه خدمات نظافت عمومی، نظافت صنعتی، خدمات فضای سبز، خدمات نگهداری و تعمیرات و همچنین تامین نیروی انسانی در حوزه ها  و سطوح مختلف سازمانی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد توسعه بیشتر شرکت ستاره سفیران آینده خواهیم بود.

حمیدرضا دیوان بیگی در گفت و گو با نارنجی با اشاره به برنامه ستاره سفیران آینده جهت توسعه کسب و کار شرکت در داخل و خارج از گروه سایپا در سال 95 اظهار کرد: ستاره سفیران به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت  گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با استفاده از شبکه توانمند، متخصص و با تجربه خود که در حال حاضر بالغ بر 2200  نفر می باشند و با اتکا به زیرساختهای مناسب ،تجارب و دانش حاصل از اجرای پروژه های متعدد در  شرکت های گروه و در قالب ده ها قرارداد ، سعی در برآورده نمودن رضایت ذینفعان و سهامداران خود دارد.

برنامه اصلی شرکت در سال 95، توسعه و گسترش فعالیت های شرکت در تامین نیروی انسانی و  ارائه خدمات در حوزه های مختلف در داخل و خارج از گروه خودرو سازی سایپا بوده که توسعه در داخل گروه  با حمایت مدیریت محترم ارشد گروه خودروسازی سایپا- آقای دکتر جمالی و مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا- آقای مهندس نظری و تعامل سازنده این شرکت با شرکتهای گروه سایپا در شرف انجام است و در خارج از گروه نیز برنامه های لازم تدوین و در حال پیگیری و اجرا است و در همین راستا این شرکت در کنار فعالیتهای جاری خود فعالیتهای جدیدی را آغاز نموده  که اهم آن  بشرح ذیل می باشد :

1-    مذاکره با شرکتهای گروه جهت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات نظافت عمومی، صنعتی، فضای سبز و ... و واگذاری فعالیتهای پیمانکاری این شرکتها به شرکت ستاره سفیران آینده.

2-    مذاکره با گروه صنعتی بهمن، مپنا، شرکت نمایشگاههای کشور، سازمان بنادر و ... جهت توسعه فعالیتهای خارج از گروه.

3-    انعقاد قرارداد ارائه خدمات و نظافت عمومی با دانشگاه آزاد اسلامی .

4-    انعقاد قرارداد با دفتر ایران یک شرکت خارجی  جهت ارائه خدمات و نظافت عمومی .

5-    افزایش قابل توجه حجم وصول مطالبات شرکت در سال جاری.

6-    افزایش سرمایه شرکت .

7-    تغییر ساختار سازمانی و مهندسی مجدد آن متناسب با برنامه های جاری و آتی شرکت.

8-    بازنگری آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه های مختلف فعالیت شرکت و بروز آوری آنها متناسب با مقتضیات محیطی پیش رو.

9-    ایجاد بستر مناسب جهت تجزیه و تحلیل و کنترل پروژه ها ی کاری، شناسایی نقاط ضعف و قوت پروژه ها, برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن نقاط ضعف  در راستای ارائه خدمات کارآمدتر به کارفرمایان و افزایش رضایت مشتری.

10-شناسایی مخارج و هزینه های شرکت , بررسی و تحلیل آن , حذف هزینه های غیر ضروری و تعدیل هزینه های ضروری .

وي افزود: با برنامه ها و هدف گذاری توسعه و تعالی سازمان و به پشتیبانی حمایت های موجود، تنوع بخشی به خدمات و فعالیت شرکت ، افزایش سهم بازار در داخل و خارج از گروه سایپا ،مسیر کارآمدتری را در شرکت خواهیم داشت .

و اما سخن آخر اینکه جا دارد از حمایت ها و فرامین مدیریت محترم عامل گروه خودروسازی سایپا ، مدیرعامل و هیئت مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و هیئت مدیره محترم این شرکت که در پیمودن مسیر پیش رو حامی شرکت ستاره سفیران آینده می باشند ، تشکر و قدردانی  بعمل آورده و قطعا در سال جاری شاهد  موفقیت و  شکوفایی بیشتر این شرکت خواهیم بود .